Czytasz: Strona g┼é├│wna · Biuro PIS


 

Biuro PIS 03-11-2010BIURO POSELSKO-SENATORSKIE


Pos??a na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej


Ewy Szyma??skiej

59-800 Luba?? ul. Armii Krajowej 30
czynne w poniedzia??ki

w godzinach od 16.00 do 17.00Trudne problemy mieszka??c??w naszego powiatu pomaga nam rozwi─?zywa─? RADCA PRAWNY.
Zg??o?? sw??j problem prawny podczas dy??uru w biurze. Aktualna lista dy??ur??w do pobrania.


Izabela Wa??kowicz

Dyrektor Biura Poselskiego

Tel. 607806461, 768180027

Ewa.szymanska@sejm.pl

Przewodnicz─?cy Zarz─?du Komitetu Powiatowego PiS w Lubaniu

Wojciech Zembik

Tel. 601285547, 505038688, 757798363

biuro@pisluban.pl

03.11.2010. 00:50